Záleží na každém z nás.

                             

Borecký běh, lesní běh nejen pro borce

   Srdečně zveme všechny příznivce běhu do zámeckého parku na Strkově na 7. ročník veřejného běžeckého závodu. Tento tradiční závod se uskuteční v neděli 26. 6. 2022. Registrace závodníků začala, letos je možné zvolit online přihlášení což preferujeme zde na stránkách www.zdrava-plana.cz na záložce běh jsou také propozice závodu, mapa závodu i výsledky minulého ročníku.

   Začíná se ve 14 hodin dětským závodem kolem zámeckého parku na 700 metrů. Hlavní závod odstartuje v 15 hodin. Jedná se o lesní běh, který je rozdělen na delší 9,46 km trasu kolem Borku a kratší trať na 6,13 km. Start a cíl závodu je v zámeckém parku na Strkově. Občerstvení závodníků na trati i v cíli je zajištěno.  

        

 

Ať každá cesta v novém roce vede tím správným směrem :-) 

Přejeme v novém roce všechno nejlepší, hodně zdraví a úspěchů!

Výsledky všech kategorií online zde  .

Borecký běh, lesní běh nejen pro borce!

Propozice závodu_2021.pdf (422015)

mapa.png (577,6 kB)

Ničení povrchu staré vydlážděné cesty v ulici Nad Hejtmanem

Vše můžete sledovat na facebooku Zdravá Planá...

Petici za zachování žulové dlažby v ulici Nad Hejtmanem můžete podpořit zde:

https://e-petice.cz/…tml

Zveřejňování záznamů z jednání zastupitelstva města

Otevřené a transparentní město je jeden z cílů spolku Zdravá Planá. Nakonec, je to jeden z hlavních důvodů proč naši členové kandidují ve volbách do zastupitelstva města. Zvolení zástupci města jsou správci našich společných statků a každý občan má právo vědět, jak se o jeho veřejný prostor pečuje. Přijatá rozhodnutí zastupitelů nejsou pouze výsledkem schválení předložených materiálů, ale také diskuse, která o nich na zasedání zastupitelstva probíhá a která může některá rozhodnutí významně modifikovat. Je ve veřejném zájmu zveřejňovat průběh jednání, zejména verbální projevy účastníků, tj. všech zastupitelů a občanů zapojených do diskuse.

Proto jsme opětovně na 11. jednání zastupitelstva města dne 10. 12. 2020 podali návrh na zveřejňování videozáznamů z jednání zastupitelstva města. Opět jsme byli přehlasováni a návrh nebyl schválen. Našich pokusů k dosažení našeho cíle, tedy prosazení otevřeného a transparentního města, již bylo nespočet a rozhodli jsme zvolit jinou strategii.

Využili jsme zákonných možností a vyžádali si záznam z jednání zastupitelstva města dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím. Veřejný zájem na zveřejňování těchto informací je mnohem větší než vůle 10 zastupitelů, kteří tomu brání. Na našich stránkách jsme vytvořili novou složku  "videa" , kde budeme tyto záznamy zveřejňovat. Videa budeme anonymizovat, teda odstraňovat nepovolené informace dle zákona o ochraně osobních informací. Těch není při veřejném jednání zastupitelstva příliš mnoho a není to pro nás žádná překážka.

 Přejeme příjemné svátky, hodně zdraví a spokojené dny v novém roce !

My si přejeme aby jsme mohli uskutečnit všechny plánované akce, snad to už klapne. Taneční večer, Borecký běh, Hudební večery pod hvězdami, divadlo.... no uvidíme :-)

Borecký běh, lesní běh nejen pro borce 2020

Děkujeme všem za účast! Doufáme, že jste si to užili! My ano!  Výsledky níže:

Oficiální výsledky běh 9,46Km.jpg

Oficiální výsledky závod 6Km.jpg

Oficiální výsledky běhu na 700m.jpg

Fotografie www.dropbox.com/sh/tcpp6kzpeimm2o5/AAB9orkSCK6E_SCG757HHj2ia?dl=0


 

Jižní Čechy TEĎ: Nechtěnci z Plané mají za sebou zdařilou divadelní premiéru

www.jcted.cz/taborsko/nechtenci-z-plane-maji-za-sebou-zdarilou-divadelni-premieru/

 

Povolební jednání

Naši zastupitelé se snažili vyvolat povolební jednání s vítěznou Planá 365. Na schůzce jsme navrhli spolupráci a ochotu pracovat v radě města, abychom mohli co nejefektivněji předkládat a obhajovat konkrétní návrhy našeho programu. Bohužel, po týdenním čase na rozmyšlenou přišla tato odpověď: 

Dobrý den,

s obsahem povolebního jednání, které se uskutečnilo 23. 10. 2018 jsme seznámili všechny zastupitele za „Planou 365“. Konečná nabídka ze strany hnutí „Planá 365“ zůstává v původní podobě. Pro hnutí Zdravá Planá je nabízeno 1 místo člena v kontrolním výboru, 1 místo člena ve finančním výboru, s tím, že ne každé „jméno“ je průchozí. Dále předpokládáme účast v komisích, které vytvoří rada města.

Zdraví Jiří Šimánek   

Touto odpovědí a odmítnutím spolupráce nám nezbývá nic jiného než přijmout roli opozice. Bylo by logické, aby vedení města bylo opozicí kontrolováno z finančního a kontrolního výboru. Ale ani tyto výbory nám pan Šimánek nepřenechal. Výbory jsou tříčlenné a jeden člen opozice by byl vždy přehlasován. Každý člen výboru je ze zákona povinen zachovat mlčenlivost a naše práce by nedávala žádný smysl. Proto nebudeme navrhovat žádného vlastního člena výboru a budeme provádět kontrolní činnost mimo oficiální kontrolní systém zastupitelstva města.

Ustavující zasedání zastupitelstva města se bude konat ve čtvrtek 1. 11. 2018 od 18 hodin v obřadní síni městského úřadu.


 

Děkujeme všem voličům, kteří jste nás podpořili. Zdravá Planá získala 5 zastupitelů. Ze všech sil se budeme snažit prosazovat náš volební program.      Věříme, že naše Planá bude vzkvétat!

borecký běh, lesní běh nejen pRO BOrce

Spolek Zdravá Planá pořádal 3. ročník veřejného běžeckého závodu:

Borecký běh, lesní běh nejen pro borce

Mapa závodu

Výsledky závodu:  výsledky_6KM.pdf 

                                výsledky_9KM.pdf 
                                výsledky_700M.pdf 
 
 

Spolek Zdravá Planá podal podnět k inspekci životního prostředí

Povrch vodní plochy rybníka Hejtman v Plané nad Lužnicí byl v letošním roce pokryt hustou vrstvou planktonu a sinic, jeho okolí zamořil nepříjemný zápach. K eutrofizaci docházelo na severní straně vodní plochy. Provedli jsme průzkum na plavidle s cílem zjistit zdroj živin a příčinu tohoto procesu. V levé zadní části vodní plochy(při pohledu zhráze) jsme zjistili velmi silnou vrstvu tlejícího biologického materiálu, který velmi silně zapáchal a byl jasnou příčinou velmi silného znečištění ½ vodní plochy. Vše nasvědčuje tomu, že by se tento kal mohl dostávt do rybníka Hejtman z kachní farmy, která se nachází přímo na hranici vodní plochy. Při průzkumu ze břehu (po vypuštění vodní plochy – výlov rybníka), jsme zjistili, že se na pozemku kachní farmy nachází příkop – rýha v terénu naplněna do poloviny vodou, který je zakončen zemním valem, za ním je již mokřina navazující na vodní plochu rybníka Hejtman. Nevíme co se nachází v tomto příkopu, jelikož se jedná o soukromý oplocený pozemek. Dále jsme v blízkosti vodní plochy našli tlející kachny vložené do klecí na hranici pozemku.

Jelikož by se mohlo jednat o odpadní vody z kachní farmy, podali jsme podnět k prověření stavu k inspekci životního prostředí. Pokud se toto podezření prokáže, požadovali jsme zahájení řízení o uložení opatření k nápravě tohoto znečišťování a k odstranění závadného biologického materiálu nahromaděného na dně rybníka. Domníváme se, že by mohl být příčinou eutrofizace v příštím roce.

Fotografie z naší akce Borecký běh, lesní běh nejen pro borce!

                      

 

Kdo jsme

Jsme spolek občansky aktivních lidí, kteří spojili své síly a schopnosti, abychom prosazovali zásady zdravého životního prostředí, péči o veřejný prostor, transparentní a otevřenou správu města.

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci přírody, krajiny a urbanismu k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti. Dalším cílem spolku je snaha o dosažení „funkčního města“, podpora sportu, kultury, mezinárodní spolupráce a podpora trvale udržitelného rozvoje města Planá nad Lužnicí.