Záleží na každém z nás.

                             

Koaliční smlouva uzavřena

Trojkoalice uravřela dohodu na základě které byla uzavřena koaliční smlouva. Mimo základních tezí pravidel koaliční spolupráce obsahuje dohodu o ustavení volených orgánů města Planá nad Lužnicí a  seznam programových priorit, které budeme společně naplňovat v příštích čtyřech letech.
 
 

Povolební dohoda je uzavřena

Ve čtvrtek 6.10.2022 jsme uzavřeli dohodu o povolebním uspořádání v Plané nad Lužnicí. Zdravá Planá, Nezávislí s podporou KDU-ČSL a Lidé - Planá nad Lužnicí budou tvořit trojkoalici. Mandát na změnu jsme získali od voličů a změna bude, to slibujeme. V tomto uskupení se nám podaří naplnit maximum z našeho volebního programu, na kterém začneme pracovat hned po zvolení. Ustavující zasedání zastupitelstva je naplánováno na 24. 10. 2022 od 18:00 hodin.

 

Výsledek komunálních voleb v Plané nad Lužnicí

Děkujeme všem kdo nás podpořil svým hlasem v komunálních volbách. Budeme se snažit domluvit takovou koalici, která zaručí splnění co možná nejvíce z našeho programu. Budeme prosazovat změnu. Držte nám palce!
 

Ničení povrchu staré vydlážděné cesty v ulici Nad Hejtmanem

Naše reakce je na facebooku Zdravá Planá...

 

Naše divadelní prvotina...

Jižní Čechy TEĎ: Nechtěnci z Plané mají za sebou zdařilou divadelní premiéru

www.jcted.cz/taborsko/nechtenci-z-plane-maji-za-sebou-zdarilou-divadelni-premieru/

Spolek Zdravá Planá podal podnět k inspekci životního prostředí

Povrch vodní plochy rybníka Hejtman v Plané nad Lužnicí byl v letošním roce pokryt hustou vrstvou planktonu a sinic, jeho okolí zamořil nepříjemný zápach. K eutrofizaci docházelo na severní straně vodní plochy. Provedli jsme průzkum na plavidle s cílem zjistit zdroj živin a příčinu tohoto procesu. V levé zadní části vodní plochy(při pohledu zhráze) jsme zjistili velmi silnou vrstvu tlejícího biologického materiálu, který velmi silně zapáchal a byl jasnou příčinou velmi silného znečištění ½ vodní plochy. Vše nasvědčuje tomu, že by se tento kal mohl dostávt do rybníka Hejtman z kachní farmy, která se nachází přímo na hranici vodní plochy. Při průzkumu ze břehu (po vypuštění vodní plochy – výlov rybníka), jsme zjistili, že se na pozemku kachní farmy nachází příkop – rýha v terénu naplněna do poloviny vodou, který je zakončen zemním valem, za ním je již mokřina navazující na vodní plochu rybníka Hejtman. Nevíme co se nachází v tomto příkopu, jelikož se jedná o soukromý oplocený pozemek. Dále jsme v blízkosti vodní plochy našli tlející kachny vložené do klecí na hranici pozemku.

Jelikož by se mohlo jednat o odpadní vody z kachní farmy, podali jsme podnět k prověření stavu k inspekci životního prostředí. Pokud se toto podezření prokáže, požadovali jsme zahájení řízení o uložení opatření k nápravě tohoto znečišťování a k odstranění závadného biologického materiálu nahromaděného na dně rybníka. Domníváme se, že by mohl být příčinou eutrofizace v příštím roce.

Kdo jsme

Jsme spolek občansky aktivních lidí, kteří spojili své síly a schopnosti, abychom prosazovali zásady zdravého životního prostředí, péči o veřejný prostor, transparentní a otevřenou správu města.

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci přírody, krajiny a urbanismu k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti. Dalším cílem spolku je snaha o dosažení „funkčního města“, podpora sportu, kultury, mezinárodní spolupráce a podpora trvale udržitelného rozvoje města Planá nad Lužnicí.