Záleží na každém z nás.

                             

Výzva zaslaná všem zastupitelům v pondělí 23.3.2020:

 

Vážení zastupitelé, 

na základě situace, která nastala po přijetí krizového opatření vládou ČR, navrhujeme opatření, která pomůžou podnikatelům a občanům zasaženým současnou situací v našem městě. Tato opatření (případně i jiná) podpoříme při hlasování v zastupitelstvu města: 

  • Odpuštění nájmů nebytových prostor v majetku města od 1.3.2020 (Maxim, Sokolovna...) 
  • Odpuštění nájmů bytů pro osoby, kterých se dotklo krizové opatření  
  • Vyčlenění finančních prostředků pro dotační politiku podpory malých podnikatelů a osob v existenční nouzi 
  • Vyčlenění finančních prostředků pro bezúročné půjčky pro podnikatele 

Žádáme radu města o přípravu změny rozpočtu města a svolání jednání zastupitelstva města, kde tyto návrhy projednáme a schválíme. Tyto změny je třeba schválit co nejdříve, aby se tato informace dostala k postiženým podnikatelům a občanům co nejdříve. Navrhujeme změnu jednacího řádu zastupitelstva města, kde umožníme krizové jednání zastupitelstva města formou konferenčního připojení. (O této možnosti dnes rozhodla vláda a možná tedy nebude nutná úprava jednacího řádu). 

 

V této krizové situaci chceme spolupracovat a budeme podporovat společné řešení všech zastupitelů města!  

Ke zvážení znovu nabízíme svou ochotu pracovat v radě  města a připomínáme, že naše nabídka jednoho místa v radě města je stále platná, pokud se něco změní na vaší straně.  

 

Za zastupitele Zdravé Plané  

Jiří Rangl 

 

Jižní Čechy TEĎ: Nechtěnci z Plané mají za sebou zdařilou divadelní premiéru

www.jcted.cz/taborsko/nechtenci-z-plane-maji-za-sebou-zdarilou-divadelni-premieru/

Otevřený dopis radě města k problematice redakční rady Plánských ozvěn.

Úklid Plané a okolí 2019 - přidáte se?
Zdravá Planá z.s. také letos organizuje jarní procházku okolím Plané nad Lužnicí spojenou s úklidem nepořádku a zjištěním skládek. Máte-li rádi přírodu a není vám lhostejné, jak vypadá okolí naší obce, přidejte se k nám. Vycházíme v sobotu 6. dubna v 9 hodin z plánského ostrova. Vezměte si s sebou svačiny a pití, pracovní rukavice a dobrou náladu.
Nejúspěšnější "uklízeči a pátrači" budou odměněni. 
Za organizátory akce Zdeněk Žalud 
 

 

Povolební jednání

Naši zastupitelé se snažili vyvolat povolební jednání s vítěznou Planá 365. Na schůzce jsme navrhli spolupráci a ochotu pracovat v radě města, abychom mohli co nejefektivněji předkládat a obhajovat konkrétní návrhy našeho programu. Bohužel, po týdenním čase na rozmyšlenou přišla tato odpověď: 

Dobrý den,

s obsahem povolebního jednání, které se uskutečnilo 23. 10. 2018 jsme seznámili všechny zastupitele za „Planou 365“. Konečná nabídka ze strany hnutí „Planá 365“ zůstává v původní podobě. Pro hnutí Zdravá Planá je nabízeno 1 místo člena v kontrolním výboru, 1 místo člena ve finančním výboru, s tím, že ne každé „jméno“ je průchozí. Dále předpokládáme účast v komisích, které vytvoří rada města.

Zdraví Jiří Šimánek   

Touto odpovědí a odmítnutím spolupráce nám nezbývá nic jiného než přijmout roli opozice. Bylo by logické, aby vedení města bylo opozicí kontrolováno z finančního a kontrolního výboru. Ale ani tyto výbory nám pan Šimánek nepřenechal. Výbory jsou tříčlenné a jeden člen opozice by byl vždy přehlasován. Každý člen výboru je ze zákona povinen zachovat mlčenlivost a naše práce by nedávala žádný smysl. Proto nebudeme navrhovat žádného vlastního člena výboru a budeme provádět kontrolní činnost mimo oficiální kontrolní systém zastupitelstva města.

Ustavující zasedání zastupitelstva města se bude konat ve čtvrtek 1. 11. 2018 od 18 hodin v obřadní síni městského úřadu.


 

Děkujeme všem voličům, kteří jste nás podpořili. Zdravá Planá získala 5 zastupitelů. Ze všech sil se budeme snažit prosazovat náš volební program.      Věříme, že naše Planá bude vzkvétat!

borecký běh, lesní běh nejen pRO BOrce

Spolek Zdravá Planá pořádal 3. ročník veřejného běžeckého závodu:

Borecký běh, lesní běh nejen pro borce

Mapa závodu

Výsledky závodu:  výsledky_6KM.pdf 

                                výsledky_9KM.pdf 
                                výsledky_700M.pdf 
 
 

Spolek Zdravá Planá podal podnět k inspekci životního prostředí

Povrch vodní plochy rybníka Hejtman v Plané nad Lužnicí byl v letošním roce pokryt hustou vrstvou planktonu a sinic, jeho okolí zamořil nepříjemný zápach. K eutrofizaci docházelo na severní straně vodní plochy. Provedli jsme průzkum na plavidle s cílem zjistit zdroj živin a příčinu tohoto procesu. V levé zadní části vodní plochy(při pohledu zhráze) jsme zjistili velmi silnou vrstvu tlejícího biologického materiálu, který velmi silně zapáchal a byl jasnou příčinou velmi silného znečištění ½ vodní plochy. Vše nasvědčuje tomu, že by se tento kal mohl dostávt do rybníka Hejtman z kachní farmy, která se nachází přímo na hranici vodní plochy. Při průzkumu ze břehu (po vypuštění vodní plochy – výlov rybníka), jsme zjistili, že se na pozemku kachní farmy nachází příkop – rýha v terénu naplněna do poloviny vodou, který je zakončen zemním valem, za ním je již mokřina navazující na vodní plochu rybníka Hejtman. Nevíme co se nachází v tomto příkopu, jelikož se jedná o soukromý oplocený pozemek. Dále jsme v blízkosti vodní plochy našli tlející kachny vložené do klecí na hranici pozemku.

Jelikož by se mohlo jednat o odpadní vody z kachní farmy, podali jsme podnět k prověření stavu k inspekci životního prostředí. Pokud se toto podezření prokáže, požadovali jsme zahájení řízení o uložení opatření k nápravě tohoto znečišťování a k odstranění závadného biologického materiálu nahromaděného na dně rybníka. Domníváme se, že by mohl být příčinou eutrofizace v příštím roce.

Podpora činnosti Rekonstrukce státu na místní úrovni

V předvolebním čase (do Poslanecké sněmovny) jsme v Plané nad Lužnicí roznesli 1000 ks. letáků Průvodce voliče, kde je shrnuto hlasování všech poslanců z našeho karaje. Tento průvodce přináší informace jak poslanci podporovali či nepodporovali protikorupční zákony navržené v Poslanecké sněmovně.
Na místní úrovni v Plané nad Lužnicí navrhovala Zdravá Planá v zastupitelstvu města protikorupční usnesení. 
Jak si vedli místní politici jsme shrnuli v listu, který jsme vložili do letáku Rekonstrukce státu. (níže)
 
 
 

Fotografie z naší akce Borecký běh, lesní běh nejen pro borce!

                      

 

Uklízeli jsme Planou : v sobotu 8. dubna

Také letos jsme se zapojili do dobrovolnické akce Ukliďme Česko!
Uklidili jsme spoustu nepořádku a oznámili černé skládky, všem účastníkům VELKÉ DÍKY!
 

    

 

Poslední číslo Plánského budíku je k dispozici proklikem níže.

Zpráva ze školy Planá nad Lužnicí_Česky.pdf             Plana-s Report.pdf

Kdo jsme

Jsme spolek občansky aktivních lidí, kteří spojili své síly a schopnosti, abychom prosazovali zásady zdravého životního prostředí, péči o veřejný prostor, transparentní a otevřenou správu města.

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci přírody, krajiny a urbanismu k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti. Dalším cílem spolku je snaha o dosažení „funkčního města“, podpora sportu, kultury, mezinárodní spolupráce a podpora trvale udržitelného rozvoje města Planá nad Lužnicí.

Zvolení zastupitelé 2014-2018

1. Jiří Rangl, člen finančního výboru

2. Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., člen kontrolního výboru       

3. Ing. Martin Pobuda

                                               

    Vstup na transparentní účet:   zde                    Děkujeme za pomoc :-)

                                                 

                                                     Nástroj pro nahlášení problémů ve Vašem okolí či podnětů na zlepšení.