Záleží na každém z nás.

                             

Koaliční smlouva uzavřena

Trojkoalice uravřela dohodu na základě které byla uzavřena koaliční smlouva. Mimo základních tezí pravidel koaliční spolupráce obsahuje dohodu o ustavení volených orgánů města Planá nad Lužnicí a  seznam programových priorit, které budeme společně naplňovat v příštích čtyřech letech.
 
 

Povolební dohoda je uzavřena

Ve čtvrtek 6.10.2022 jsme uzavřeli dohodu o povolebním uspořádání v Plané nad Lužnicí. Zdravá Planá, Nezávislí s podporou KDU-ČSL a Lidé - Planá nad Lužnicí budou tvořit trojkoalici. Mandát na změnu jsme získali od voličů a změna bude, to slibujeme. V tomto uskupení se nám podaří naplnit maximum z našeho volebního programu, na kterém začneme pracovat hned po zvolení. Ustavující zasedání zastupitelstva je naplánováno na 24. 10. 2022 od 18:00 hodin.

 

Výsledek komunálních voleb v Plané nad Lužnicí

Děkujeme všem kdo nás podpořil svým hlasem v komunálních volbách. Budeme se snažit domluvit takovou koalici, která zaručí splnění co možná nejvíce z našeho programu. Budeme prosazovat změnu. Držte nám palce!
 

Ničení povrchu staré vydlážděné cesty v ulici Nad Hejtmanem

Naše reakce je na facebooku Zdravá Planá...

 

Naše divadelní prvotina...

Jižní Čechy TEĎ: Nechtěnci z Plané mají za sebou zdařilou divadelní premiéru

www.jcted.cz/taborsko/nechtenci-z-plane-maji-za-sebou-zdarilou-divadelni-premieru/

Spolek Zdravá Planá podal podnět k inspekci životního prostředí

Povrch vodní plochy rybníka Hejtman v Plané nad Lužnicí byl v letošním roce pokryt hustou vrstvou planktonu a sinic, jeho okolí zamořil nepříjemný zápach. K eutrofizaci docházelo na severní straně vodní plochy. Provedli jsme průzkum na plavidle s cílem zjistit zdroj živin a příčinu tohoto procesu. V levé zadní části vodní plochy(při pohledu zhráze) jsme zjistili velmi silnou vrstvu tlejícího biologického materiálu, který velmi silně zapáchal a byl jasnou příčinou velmi silného znečištění ½ vodní plochy. Vše nasvědčuje tomu, že by se tento kal mohl dostávt do rybníka Hejtman z kachní farmy, která se nachází přímo na hranici vodní plochy. Při průzkumu ze břehu (po vypuštění vodní plochy – výlov rybníka), jsme zjistili, že se na pozemku kachní farmy nachází příkop – rýha v terénu naplněna do poloviny vodou, který je zakončen zemním valem, za ním je již mokřina navazující na vodní plochu rybníka Hejtman. Nevíme co se nachází v tomto příkopu, jelikož se jedná o soukromý oplocený pozemek. Dále jsme v blízkosti vodní plochy našli tlející kachny vložené do klecí na hranici pozemku.

Jelikož by se mohlo jednat o odpadní vody z kachní farmy, podali jsme podnět k prověření stavu k inspekci životního prostředí. Pokud se toto podezření prokáže, požadovali jsme zahájení řízení o uložení opatření k nápravě tohoto znečišťování a k odstranění závadného biologického materiálu nahromaděného na dně rybníka. Domníváme se, že by mohl být příčinou eutrofizace v příštím roce.

Kdo jsme

Jsme spolek občansky aktivních lidí, kteří spojili své síly a schopnosti, abychom prosazovali zásady zdravého životního prostředí, péči o veřejný prostor, transparentní a otevřenou správu města.

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci přírody, krajiny a urbanismu k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti. Dalším cílem spolku je snaha o dosažení „funkčního města“, podpora sportu, kultury, mezinárodní spolupráce a podpora trvale udržitelného rozvoje města Planá nad Lužnicí.

Naše články

Chyťme změny za pačesy

05.03.2021 07:29
  V demokratickém systému zastoupení je otevřená a transparentní správa města klíčová. Bez zveřejňování relevantních a pravdivých informací včas se ale jednodušeji vytvářejí konstrukce, kde můžou rozhodovat emoce či osobní šarm. To může být příklad pana zastupitele Šimánka, kterému se...
Na prosincovém jednání zastupitelstva města bylo schváleno 40% navýšení plateb za odpad. Hlavní argumenty pro tak rázný krok rady města byl neustálý růst cen na trhu s odpady a mnohaleté nezvyšování těchto poplatků. Naši radní, s podporou svých deseti zastupitelů, přistoupili k tomu...
JAK ZÍSKAT NOVOU LÁVKU PŘES ŘEKU Aktuálně se řeší rekonstrukce mostu přes Lužnici směrem Ústrašice, Zhoř a s tím související úplná uzavírka toho přejezdu na minimálně 1,5 roku. Náhradní řešení má být prozatímní most v místě od sv. Jana Nepomuckého ke sportovnímu centru Za řekou, který by měl...
Rozbuška v Plané nebo běžné „politické půtky“? Na posledním jednání zastupitelstva města se projednávala kontrolní zpráva finančního výboru. Finanční výbor ve své zprávě pro zastupitele města konstatoval závažné pochybení v hospodaření města. V týdeníku Táborsko byla tato zpráva...
Článek zaslaný ke zveřejnění v Plánských ozvěnách. Přípravu strategického plánu města provázejí zásadní nedostatky. Vycházejí ze svérázného pochopení tohoto procesu, který je pro starostu města pouze "nezbytným předpokladem pro žádání o dotace v novém dotačním období 2014-2020". Jelikož jde o...
článek zveřejněný v Plánských ozvěnách 1/2015 Transparentnost znamená otevřenost V dnešní době elektronických médií je velmi jednoduché zveřejňovat v podstatě jakékoli dokumenty. Jiná věc je vůle k takovému odkrývání karet. V povolebním úvodníku jsme se dozvěděli, jaké karty jsou rozdány (někdo má...
Velice často chodím na autobusovou zastávku Masokombinát točna a vidím špatný stav této zastávky. Nový přístřešek bez bočních krytů  ochrání možná před sluníčkem, ale před deštěm ne, to je má osobní zkušenost. Některé další autobusové  zastávky na silnici Průmyslová jsou také ve špatném...
Autor/ Zdeněk Žalud Návrh na zveřejňování smluv města – služba občanům Město převzalo do majetku most přes dálnici D3 a bude muset o něj pečovat. Stalo se tak na základě smlouvy mezi Městem Planá nad Lužnicí a Ředitelstvím silnic a dálnic z roku 2006. Členové rady města o tom neměli ani...
Tiskový zákon po Plánsku 28. 10. 2014| autor: Jiří Rangl Město vydává ze společného městského rozpočtu Plánské ozvěny (PO), spravuje městský web, tedy hlavní informační zdroje o dění ve městě. PO mají svou redakční radu a pravidla pro jejich vydávání usměrňuje tiskový zákon. Jedním z pravidel...

Důvěřuj, ale prověřuj

03.10.2014 20:54
                Zanedlouho budeme vybírat nové zastupitele, aby rozhodovali o záležitostech našeho města. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud se má tato práce dělat zodpovědně, vyžaduje osobní angažovanost, neustálé...
1 | 2 >>