Záleží na každém z nás.

Diskusná téma: Obsahová a grafická podoba Plánských ozvěn

Jsou tvůrci Plánských ozvěn amatéři?

Jiří Rangl 19.09.2014
V reakci pana Řeháčka jsem nezaznamenal jediný pádný argument, který by vyvracel jakékoliv hodnocení pana redaktora Jandy. Všiml jsem si však dosti osobních útoků, na které nemá cenu reagovat.
Fakta jsou taková, že kvalita Plánských ozvěn se rapidně zhoršila po odchodu paní Žaludové na mateřskou dovolenou. Grafickou podobu svěřil pan starosta svým rozhodnutím (bez rady města)právě panu Řeháčkovi. Redakční rada připravuje Plánské ozvěny mnoho let a v žádném případě se nejedná o žádné nezkušené amatéry. Doufám, že ani pan Řeháček není amatér. Všichni zainteresovaní jsou dobře placeni občany našeho města.
Musím uvést na pravou míru tvrzení pana Řeháčka, ve kterém mylně uvádí, že noviny tvoří politici a také místostarosta města. Plánské ozvěny připravuje politik, jsou totiž pod přímou kontrolou pana starosty a nikdo bez jeho povolení (včetně místostarosty) nemá možnost se na přípravě jakkoliv podílet. Vše je kontrolováno a střeženo do posledních dnů distribuce do domácností. To mohu potvrdit vlastní zkušeností, když jsem jako místostarosta požádal pana Doubka o zaslání již hotových novin několik dní před jejich distribucí. Nejen, že mi nebylo vyhověno, ale ještě jsem obdržel vyjádření, že rozhodnutí pana starosty zakazuje šíření výtisků před jejich přímou distribucí. To jen pro dokreslení poměrů, které vládnou na radnici. Těžko pomůžete někomu, kdo o pomoc nestojí.