Záleží na každém z nás.

Diskusná téma: Obsahová a grafická podoba Plánských ozvěn

No..... lidé bděte v mediálním světě

Jan Hejna 18.09.2015
Doporučuju přečíst si Plánské zpravodaje od prvního k poslednímu, potom se vezměte za ruce a vyjděte do louky, je tam pěkně.