Záleží na každém z nás.

Diskusní téma: Plánský budík II

ČLÁNEK

PLÁNSKÉ OZVĚNY 07.03.2016
Dobrý den - do redakce Ozvěn přišel článek týkající se Plánského Budíku. Dle "Zásad pro vydávání PO" vás tímto seznamujeme s obsahem tohoto článku a dáváme vám možnost k vyjádření se k tomuto článku, aby oba názory mohly vyjít v jednom vydání PO.
Za RR PO. F. Doubek


Dotaz pro spolek Zdravá Planá
Začátkem roku 2016 mnozí plánští občané našli ve svých schránkách dvojlist s názvem Plánský budík. Dvojlist vydal spolek Zdravá Planá, bez uvedení kontaktní nebo odpovědné osoby.
Ani jeden příspěvek nebyl podepsaný!
Na jednání zastupitelstva 2. března 2016 byl opakovaně vznesen dotaz na členy „Zdravé Plané“ /p. Pobuda, Rangl a Žalud/ - proč nejsou články podepsané a co znamenají jednotlivé iniciály.
Odpověď zněla – to si můžete najít na webových stránkách.
Tam ale nic takového není (hledáno 5. 3.), nehledě na to, že každý takovou možnost nemá.
Bylo by možné, aby alespoň prostřednictvím „Plánských ozvěn“ bylo zveřejněno, kdo nebo co znamená iniciála H, PK, JR, GS, RS ?
Z autorství článků jsou totiž neprávem podezříváni občané se stejnými iniciálami.
M. Hejnová