Záleží na každém z nás.

 

V plánském zastupitelstvu pracuji již řadu let a jsem přesvědčen, že našemu městu by velmi prospělo více kolektivního rozhodování, otevřený přístup k různým názorům a také mnohem větší transparentnost. Patříme k městům s velmi dobrými příjmy, naše bohatství by mělo být znát “na každém kroku“. Jsem pro větší kontrolu a pečlivost při uzavírání smluv s firmami, které u nás velmi často nedokončují práce precizně. Velice rád bych uskutečňoval náš program zvyšování bezpečnosti na našich zatím nepříliš bezpečných vozovkách.

 

 

V Plané trvale bydlím 12 let, jsem ženatý a mám 2 děti. Profesí jsem stavební projektant. Za Zdravou Planou nyní zastávám funkci opozičního zastupitele. Mým cílem je, aby na radnici bylo transparentní vedení, bez politikaření a prosazování soukromých zájmů nad obecními.

 

 

Na naší kandidátce máme 5 žen, v současném zastupitelstvu ženy chybí. Mohou obohatit čistě mužský pohled na řešení veřejných záležitostí. Iveta by byla skvělá zastupitelka. Neustále bombarduje představitele našeho města s připomínkami a upozorňuje na nedostatky, které nám ztrpčují život. Nikde se nechlubí, ale opravené autobusové zastávky, zrcadla na nepřehledných křižovatkách nebo urychlení investic do dopravních staveb, za tím vším stojí Iveta.

"Chtěla bych všude v Plané chodníky, nově osvětlené ulice a bezpečné přechody. Představuji si více přátelské město pro chodce a cyklisty. "

 

 

 

Jsem ženatý, mám tři syny. Pracuji jako zdravotnický záchranář ve Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje. V Plané nad Lužnicí bydlím 10 let, z toho 8 let se snažím opakovaně o vybudování chodníku na ulici ČSLA, zatím bohužel marně.

 

 

 

 

Není nutné tvářit se, že všechno známe a umíme. Jen nesmíme být arogantní a sebestřední, jedině tak je možné najít kompromisy a posunout věci vpřed. Mám rád veselé lidi, dobré pití a nápadité myšlenky.

 

 

 

Jsem rodilý Plaňák, autodopravce soukromé firmy. Chtěl bych, aby dotace pro město byly využívány účelně, abychom z toho měli užitek všichni občané našeho města. Chceme mít Planou bezpečnou pro naše děti i perfektně schůdnou pro naše starší spoluobčany. Planá nabízí krásná místa a ta chceme zachovat pro příští generaci.

 

 

 

Moje rodina žije v Plané nad Lužnicí již po několik generací, a proto se považuji za "pravého plaňáka". Jsem svobodný, mám jedno dítě. Rekreačně se věnuji cyklistice a tenisu. Chtěl bych usilovat o to, aby se v příštích městských projektech přemýšlelo v první řadě hlavně o funkčnosti a ne o tom, aby to stálo co nejvíc peněz. Vládu jedné strany jsme tady už měli, a proto jsem proti "vládě jednoho člověka", ať už je to kdokoli...

 

 

 

 

Nevím proč se to děje, ale lhostejnost širší veřejnosti na komunální úrovni k velmi málo transparentnímu rozhodování o veřejných prostředcích a především ke kontrole jejich konkrétního použití v řádu desítek milionů je pro mne zarážející.

 

 

 

 

Jako podnikatelka vím, že za mě práci nikdo neudělá a že ocenění si zaslouží jen práce poctivá a kvalitně odvedená. Mám ráda upřímné lidi a zdravý selský rozum. 

 

 

 

 

 

Pracuji jako učitelka, zajímá mě dění v plánských školách a sociální práce obce. Mám ráda svoje děti a chci, aby se jim v Plané pěkně žilo.

 

 

 

 

 

Na naše město, ve kterém žiji cca 36 let, se dívám z perspektivy ženatého otce čtyř dětí, aktivního turisty a občana seznámeného s poměry v obci. U programu Zdravé Plané oceňuji propojení města s krajinou, transparentnost, cit pro k přírodě šetrná řešení a střízlivé investice do oblastí, které nás, občany, spojují.


 

 

Při slově „volby“ se mi vybaví dvě slova  > dnešní doba a společnost <. Zdá se mi, že ubývají mezilidské vztahy, jakási pospolitost, solidarita, tolerance, respekt a úcta, podpora a pomoc…

U lidí si čím dál víc cením jejich lidskosti, která se v dnešní době bohužel pomalu vytrácí a já mám to štěstí, v oblasti lidskosti, s lidmi spolupracovat a podporovat je.

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“             >Jan Werich< 

 

 

Jsem rodinný typ: mám tři dcery, a proto myslím na jejich budoucnost - a to se týká i našeho města. Ve své práci se denně setkávám a komunikuji s mnoha lidmi a tak vím, co je v Plané nad Lužnicí trápí. 

 

 

 

Záleží mi na podobě, jakou Planá nad Lužnicí bude nabývat v příštích letech. Zda zůstane tradičně klidnou obytnou rezidencí na březích Lužnice uprostřed lesů, se společenským, kulturním i sportovním vyžitím - místem pro život, či jestli se náhodou nestane jen ubytovnou pro levnou zahraniční pracovní sílu v místních průmyslových provozech či logistických skladech. Chci zodpovědné a transparentní hospodaření s prostředky města a investice do předem prodiskutovaných projektů, proto kandiduji za SNK Zdravá Planá.

 

 

Při sledování komunální politiky v Plané zjišťuji nezájem většiny veřejnosti a malou ochotu současného vedení radnice pravidelně informovat o tom, co pro obec koná a chystá. Podoba Plánských ozvěn ukazuje, že vedení města sice pracuje, ale že volič je pánem (jen) v den voleb.

Zdravá Planá nabízí program změny i v oblasti komunikace mezi radnicí a občany. Pokud se nechceme vrátit k totalitě jediného "správného" názoru na radnici, je nejvyšší čas to vyjádřit ve volbách.