Záleží na každém z nás.

Chyťme změny za pačesy

05.03.2021 07:29

  V demokratickém systému zastoupení je otevřená a transparentní správa města klíčová. Bez zveřejňování relevantních a pravdivých informací včas se ale jednodušeji vytvářejí konstrukce, kde můžou rozhodovat emoce či osobní šarm. To může být příklad pana zastupitele Šimánka, kterému se úspěšně daří mnoho informací držet pod pokličkou a vypouštět je, až když se to hodí, nebo když si již občané začnou stěžovat. Právě taková situace nastala na posledním jednání zastupitelstva města, kde jasně zazněly výtky od občanů za nedostatečné informování o úpravách prostředí, na kterém jim záleželo. Specificky se zajímali o to, jak mohou předejít stejně nepříjemné situaci v budoucnosti. Jasnou a zřetelnou odpověď ale nedostali (již dostupné na www.zdrava-plana.cz/videa/11ZM v čase 1:03:12). Výsledkem tohoto, pro starostu, nepříjemného grilování je naplnění Plánských ozvěn projekty konkrétních záměrů a doplnění dalších připravovaných investic na webové stránky města. Konečně! Nelze si ale nevšimnout vedlejšího účinku tohoto jevu v podobě útoků na některé zastupitele a občany blíže nespecifikované.  Myslím si, a nejsem sám, že zvolený pohrdavý tón a sarkasmus nepatří na stránky Plánských ozvěn.

  Pokud se hnuly dlouho zamrzlé ledy a můžeme se těšit na otevřenější správu našeho města, navrhuji, aby se každý záměr investic včas představil a projednal s občany na pravidelných setkáních s vedením města, aby bylo vše zaznamenáno na video, které se zveřejní na webových stránkách města. Pokud by se třeba, z jakýchkoliv důvodů, nemohl nikdo z občanů dostavit, nebylo by nic jednoduššího než otevřít webové stránky a se záměrem se seznámit, případně se k dané záležitosti vyjádřit. Zcela jistě by mnozí občané takový přístup uvítali. Navazuji tím na pobídku pro větší angažovanost občanů panem zastupitelem Hofmanem, čehož si vážím a podporuji. Jen bych chtěl upozornit, aby nevznikly plané představy, že v době schválení rozpočtu města jsou již investice ve stavu, kdy se příliš změn již neprosadí.

Jiří Rangl, zastupitel Zdravá Planá

Článek ke zveřejnění v Plánských ozvěnách duben/2021.