Záleží na každém z nás.

Článek do Plánských ozvěn: JAK ZÍSKAT NOVOU LÁVKU PŘES ŘEKU

01.05.2019 22:07

JAK ZÍSKAT NOVOU LÁVKU PŘES ŘEKU

Aktuálně se řeší rekonstrukce mostu přes Lužnici směrem Ústrašice, Zhoř a s tím související úplná uzavírka toho přejezdu na minimálně 1,5 roku. Náhradní řešení má být prozatímní most v místě od sv. Jana Nepomuckého ke sportovnímu centru Za řekou, který by měl být průjezdný vždy jednosměrně. Předpokládá se, že bude docházet k velkým zácpám a občané Plané nad Lužnicí i okolních vesnic si postojí v dlouhých kolonách. Navrhujeme další doplňující řešení, ze kterého bychom mohli profitovat my, občané. Postavit lehký most přes řeku ze Soukeníku směr k Normě. Při rekonstrukci mostu by se lávka používala pro přejezd osobních aut v jednom směru a po postavení nového mostu v centru města by tato lávka zůstala pouze pro pěší a měli bychom zde další možnost, jak překonat bezpečně řeku. Je důležité věc dobře projednat na Povodí Vltavy, s. p. a domluvit se s realizátorem nového mostu na finanční spoluúčasti při stavbě lávky, která by nám již mohla zůstat a obyvatelům Plané by se mohlo bydlet ještě lépe. Také Plánští z ulice ČSLA, kteří jsou obtěžováni hlukem a výpary z firmy Yangfeng si zaslouží rychlý přístup přes lávku do nejbližších lesů. Věřím, že vedení města je schopné tento návrh řešit a můžeme se těšit na další zlepšení života v Plané. Děkuji předem.

Iveta Svobodová