Záleží na každém z nás.

                  

Text našeho návrhu:

CCF31082016.pdf (974447)

Přijaté usnesení ZM/307/13/16:

Zadání studie dopravy v průmyslové zóně

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí pověřuje radu města zpracováním návrhu pravidel pro investory v plánské průmyslové zóně.

Termín plnění: není zadán

Co můžeme udělat s dopravou v průmyslové zóně?

20.09.2016 23:38

Dopravní situace v průmyslové zóně bohužel není dlouhodobě řešena. Vozidla vedle podniku Maso Planá jsou zaparkována na krajnicích a zabírají veřejný prostor, který by měl sloužit i k pohybu chodců a cyklistů. Současný rozvoj průmyslové zóny vyžaduje nastavení jasných a závazných pravidel pro zdravý rozvoj této části města.

Na jednání zastupitelstva města 7. září jsme podali návrh usnesení na zadání studie dopravy v klidu, tedy pro parkování a odstavování vozidel, v průmyslové zóně. Vůbec nám nešlo o odrazení či brždění investorů, ale o preventivní určení jasných a jednotných pravidel ve vztahu obec - investoři. Odborníky zpracovaná studie by měla zformulovat pravidla pro projektování místních komunikací v průmyslové zóně a jejich napojení na veřejné komunikace tak, aby investoři byli povinni vytvářet dostatečný prostor pro umístění chodníků, pruhu pro cyklisty, prostoru pro zeleň a případné bezpečnostní prvky. Tato studie dopravy měla sloužit jako podklad k úpravě závazných pravidel v územním plánu města, kterými se řídí investoři, i k určení potřebného počtu parkovacích stání pro jednotlivé stavby na území průmyslové zóny. Měla být jednotným podkladem pro všechny složky administrativy vyjadřující se k řešení dopravy. Ve vztahu k investorům představuje jasné požadavky místní správy a nás, obyvatel Plané nad Lužnicí.

O potřebě zadat tento problém odborníkům jsme ostatní zastupitele nepřesvědčili. Návrh pana starosty, který byl nakonec přijat většinou, stanovuje, že pravidla pro investory bude navrhovat rada města a to v termínu, který sama uzná za vhodný. Malým krůčkem vpřed bylo aspoň to, že jsme přiměli ostatní zastupitele k úvahám o tomto vážném problému.

Jiří Rangl 

Níže uvádím znění našeho návrhu na 13. jednání zastupitelstva města:

 

Diskusní téma: Co můžeme udělat s dopravou v průmyslové zóně?

maximum safe dose cialis

enhalry 04.05.2021
<a href=https://fcialisj.com/>where to buy cialis cheap

cialis dose for women Sibadenna

enhalry 11.12.2020
Lasix Pas Cher Emunny <a href=https://xbuycheapcialiss.com/>can i buy cialis without a prescription</a> Graftorara Safe Nonprecription Sites For Cilas