Záleží na každém z nás.

Děkujeme za vaši podporu

Nadále budeme uzdravovat Planou.

                                               Tým Zdravá Planá


 

 

Jiří Rangl, místostarosta města

Důvěřuj, ale prověřuj

03.10.2014 20:54

                Zanedlouho budeme vybírat nové zastupitele, aby rozhodovali o záležitostech našeho města. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud se má tato práce dělat zodpovědně, vyžaduje osobní angažovanost, neustálé sebevzdělávání a ochotu přijímat rady odborníků. Ve sdružení Zdravá Planá jsme vždy diskutovali o všech zásadních tématech jak mezi sebou, tak i s odborníky, a přenášeli jsme společné stanovisko do rozhodování ve vedení města. Zde jsme se setkávali s častým nešvarem našich koaličních kolegů: bezbřehým důvěřováním jedné vedoucí osobě, která přednášela a shrnovala závěry pro hlasování v radě města. Někteří radní tak v důvěře ani nečetli materiály zasílané jim před jednáním. Tento jev bohužel provází naše město již dlouhou dobu; věřím, že je spojen s lidmi, kteří jsou do obecních orgánů voleni opakovaně.

Nátlak politiků na státní úředníky

                Zbavování se osobní odpovědnosti má zpravidla neblahé následky: například dnes již stěží řešitelný problém volby špatné kanalizační soustavy a s tím spojený problém s přečerpáváním splaškové kanalizace v lokalitě Nad Hejtmanem. Na rybníku, kde se koupeme a obdivujeme ostrov Markéta, plavou toaletní papíry a další splašky. Můžete namítnout, že stavební činnost povolují odborní úředníci na vodoprávním úřadě v Táboře; ti však přiznávají, že podlehli tlaku politiků. Podobnému tlaku podléhali úředníci, kteří povolovali ukládání Jordánského bahna do pískovny nedaleko našeho města. Pomohli investorovi ukládat sediment s nadlimitními hodnotami škodlivin na místo, kde to podle platné legislativy není možné. Až dnes to můžeme doložit rozhodnutím nejvyššího správního soudu, který na základě naší žaloby rozhodl v červenci letošního roku o špatném postupu úředníků a zrušil jejich rozhodnutí. Právní satisfakce nám však již fakticky nepomůže, a proto nezbývá než pochválit dobrou vůli současného vedení táborské radnice, které po naší žádosti přesměrovala velké množství bahna jinam. Dalším příkladem nátlaku na úředníky a jejich podlehnutí je nedávné vydání stavebního povolení na stavbu tzv. přírodního amfiteátru v místě, které chrání územní plán jako veřejnou zeleň. V tomto případě městu Planá ovšem také hrozila ještě veliká pokuta za podvod. Zrušení tohoto stavebního rozhodnutí bylo zcela logické a legitimní.

Záleží na každém z nás

                Jsem přesvědčen, že to, v jakém městě žijeme, záleží z velké části na každém z nás: každý z nás má osobní odpovědnost a možnost dění ovlivňovat. Musíme však mít lepší přístup k informacím a umět je vyhodnocovat. Nesouhlasím tedy s tvrzením, že pouze v den voleb je volič ten největší pán. Nám všem náleží právo kontrolovat své zastupitele během čtyř let volebního období. Město, ve kterém žijeme, je naše a my vybíráme lidi, kteří o něj mají pečovat a rozvíjet ho. Lidé ve sdružení Zdravá Planá věří, že se to má dít ve spolupráci se všemi obyvateli města.

0130_9As__1300045_rozhodnutí.pdf

Jiří Rangl, místostarosta města

 

 

Diskusná téma: Důvěřuj, ale prověřuj

tadafil generic cialis

enhalry 08.05.2021
<a href=https://fcialisj.com/>tadalafil cialis from india

cialis australia paypal Sibadenna

enhalry 16.12.2020
Acheter Priligy Dapoxetine En Ligne En Toute Securite Emunny <a href=https://bansocialism.com/>canadian pharmacy cialis 20mg</a> Graftorara Cheaplevitra