Záleží na každém z nás.

   Smlouva v příloze

Návrh na zveřejňování smluv - článek do Plánských ozvěn

15.11.2014 11:53

Autor/ Zdeněk Žalud

Návrh na zveřejňování smluv města – služba občanům

Město převzalo do majetku most přes dálnici D3 a bude muset o něj pečovat. Stalo se tak na základě smlouvy mezi Městem Planá nad Lužnicí a Ředitelstvím silnic a dálnic z roku 2006. Členové rady města o tom neměli ani tušení a byli postaveni před hotovou věc. Jiné městské smlouvy mají podobné osudy: zastupitelé i veřejnost na ně zapomínají. Kdokoli se k nim sice může dostat na základě zákona o svobodném přístupu k informacím a úřad je musí poskytnout nejpozději ve lhůtě do 15 dnů od přijetí žádosti. Problém ovšem nastane, když nevíme, zda smlouva k věci, o níž nám jde, existuje a podle čeho ji vůbec dohledat.

Tento problém úspěšně vyřešila řada obcí, které své smlouvy zveřejňují on-line v registru smluv. Zveřejňování je transparentní, efektivní a finančně nenáročné. Představuje nižší administrativní zátěž oproti zpětnému dohledávání a zveřejňování smluv pro individuální žadatele. Průběžné zveřejňování vyloučí dohady o obsahu nezveřejněných smluv na schůzích zastupitelstva města i při jednání s veřejností. Evidence smluv usnadní i průběžnou práci zaměstnancům obce. Cílem je, aby se nikdo na smlouvy nemusel ptát a žádat o nahlížení do nich; každý by mohl vidět, na co město peníze vydává, za kolik pronajímá, prodává či kupuje majetek, komu a nač poskytuje dotace. Zákon o povinném zveřejňování smluv je zatím v parlamentu, jde tedy o dobrovolnou službu našim občanům. Byla 5. 11. představena i plánským zastupitelům, rozhodovat o ní budou až 17. 12. Starostové obcí, které již smlouvy zveřejňují, vědí, co jim tento krok přináší: „především získáme větší důvěru občanů, protože budou vidět, že před nimi nic neskrýváme a že hospodaříme v jejich nejlepším zájmu.“ Také vedení našeho města by mělo podpořit zveřejnění smluv přinejmenším z morálního důvodu: aby bylo každému jasné, že neplýtvá penězi a nikomu nenadržuje. Posílení kontrolních mechanismů je v zájmu všech zastupitelů bez ohledu na stranickou příslušnost.   

Zdeněk Žalud, zastupitel

(registr smluv: https://portal.gov.cz/portal/rejstriky/data/10013/)