Záleží na každém z nás.

 

Přijaté usnesení:

Zveřejňování všech smluv města v Centrálním registru smluv 

 

 Protinávrh ing. Jiřího Šimánka 

 
  ZM/59/2/14      poměr hlasů: +11/ -3/ Z1    
               
  
Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí
 

          n e s c h v a l u j e  

zveřejňování všech smluv v online centrálním registru smluv, to znamená, že budou i  nadále zveřejňovány uzavřené smlouvy dle platné zákonné úpravy.

Protinávrh byl přijat, o návrhu Zdravé Plané se nehlasovalo.

Návrh na zveřejňování smluv, objednávek a faktur

02.01.2015 23:28

Zastupitelé Zdravé Plané podali na 2. jednání zastupitelstva města dne 17. 12. 2014 návrh na uveřejňování smluv, objednávek a faktur na  Portále veřejné správy ve znění:

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí,

schvaluje zveřejňování smluv, objednávek a faktur na Portále veřejné správy https://portal.gov.cz/, za  podmínek uvedených v návrhu směrnice (viz příloha) . Smluvní partneři města Plané nad Lužnicí budou o této skutečnosti v každé uzavřené smlouvě výslovně informováni. Zastupitelstvo města ukládá radě města schválit a zajistit plnění směrnice o zveřejňování smluv, objednávek a faktur od 1. 2. 2015.

vzor-smernice-o-pristupu-k-registru-smluv_875.doc (46,5 kB)

Náš návrh nebyl přijat ! Škoda.

Diskusná téma: Návrh na zveřejňování smluv, objednávek a faktur

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.