Záleží na každém z nás.

Mgr. Josef Janda, 31, redaktor

Obsahová a grafická podoba Plánských ozvěn

15.09.2014 19:51

Jakožto profesionální redaktor jsem byl osloven, abych se vyjádřil k obsahové i grafické podobě Plánských ozvěn. Na úvod je nutné zmínit, že městské noviny jsou dosti odlišné od těch klasických, nicméně určitá pravidla by měla v zájmu čtenářů platit i pro ně. Bohužel v posledních měsících se obsahová i grafická podoba nemálo vymyká funkčnímu konceptu. Je tedy na čem pracovat.

Začnu ale pozitivně. Plánské ozvěny jsou tištěny celobarevně na vcelku kvalitní papír. Teď už přejdu k jednotlivostem, které je třeba vylepšit.

1/ Úvodnímu slovu zástupců města přidat na srozumitelnosti a ubrat na rozsahu. Často se jedna myšlenka opakuje několikrát dokola po celé titulní stránce. Zamyslet se nad adresnějším titulkem, který by občany neodradil od dalšího čtení.

2/ Zatraktivnit a převést do srozumitelnější podoby zápisy ze zasedání rady i zastupitelstva. Graficky zvýraznit nejpodstatnější události. K tomu v minulosti docházelo, bohužel poslední čísla už to znovu postrádala. Nesnižovat rozsah těchto důležitých informací, ke kterým v posledních měsících rovněž často docházelo.

3/ Při názorové konfrontaci odlišných politických subjektů smysluplně argumentovat a reagovat na konkrétní věci. V tom spatřuji velký problém. V reakcích na zásadní témata mohli občané číst často nepřiměřené reakce, které hraničily až s hysterickými výlevy – nemajícími téměř nic společného s tématem, postrádající jakoukoliv smysluplnou argumentaci, navíc neadekvátně graficky zvýrazněné, např. verzálkami. Členové redakční rady by se měli obzvlášť zamyslet nad tímto bodem a vracet takové příspěvky k přepracování. Při zhlédnutí Plánských ozvěn obyvateli sousedních měst image Plané trpí. Osobně vyzkoušeno.

4/ Často je mnoho místa věnováno „reportážím“ z kulturních akcí. Zapomíná se tak na hlavní městské subjekty, které by měly pravidelně přinášet novinky ze své kuchyně. A těmi tak občany výživně informovat. Tento apel směřuje také k nim, aby své příspěvky dodávaly pravidelně a včas.

5/ K zamyšlení je také práce s fotografiemi. Některé snímky postrádají popisky, u jiných je na fotce popsána dílčí věc, která není ze snímku téměř patrná. Např. malé květiny na okně, kdy dominantou snímku je zeď fary (a mají být květiny). Dodavatelé příspěvků by měli vytvářet a dodávat fotografie v kvalitním rozlišení, aby se s nimi dalo efektivně pracovat. A vyzdvihnout třeba potřebný detail. Typografie doznala po výměně grafika několika změn. V nadcházejícím období by se představitelé města mohli zamyslet nad atraktivnějším grafickým pojetím, třeba i volbou jiného programu k sazbě Plánských ozvěn.

Na všech těchto věcech je třeba zapracovat. Věřím, že lidé, kteří jsou vedením Plánských ozvěn pověřeni, si vezmou má doporučení k srdci. Těším se, až se Plánské ozvěny jednou stanou výkladní skříní našeho města. A jak řekl jeden můj kolega, že tyto noviny budou vypadat opravdu jako noviny.

Josef Janda

Diskusná téma: Obsahová a grafická podoba Plánských ozvěn

generic cialis overnight shipping

enhalry 03.05.2021
<a href=https://vskamagrav.com/>benefits of kamagra

cialis best price canada Sibadenna

enhalry 09.12.2020
Forum Doctissimo Cialis Emunny <a href=https://xbuycheapcialiss.com/>order cialis online</a> Graftorara discount cialis levitra viagra

No..... lidé bděte v mediálním světě

Jan Hejna 18.09.2015
Doporučuju přečíst si Plánské zpravodaje od prvního k poslednímu, potom se vezměte za ruce a vyjděte do louky, je tam pěkně.

Je to váš názor nebo předvolební sliby?

Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c. 17.09.2014
Při pročítání tohoto návrhu mi bylo dost smutno, protože z něj jde cítit zloba, maloměšťáctví a politikaření. Všichni víme, že plánská radnice nemá žádného profesionálního redaktora ani fotografa, a tak noviny dávají dohromady amatéři, úředníci a politici (připomínám, že dokonce máte ve své straně místostarostu města). O lámání novin se donedávna starala manželka vašeho stranického kolegy – radního. Takovýto postoj mi připadá účelový a zcela populistický. Navíc se svými "nápady" přicházíte těsně před volbami. Spíše byste měl celému tvůrčímu kolektivu poděkovat za jejich velké úsilí, neshazovat jejich práci a také jim nabídnout nezištnou pomoc. Osobně si myslím, že je hodně nefér shazovat mravenčí práci nejen redakční rady, ale i snahy paní Žaludové (její styl/šablona novin - momentálně na mateřské), která se snažila vytvořit noviny, které budou odlišné od ostatních radničních novin v regionu.
Nechápu, proč jste jim už dávno nenabídl své služby, když se považujete za profesionála novináře a typografa?
Podle vašich vizí je vidět, že jste nikdy žádné noviny neřídil... Chtělo by to více skromnosti.
p.s. Jinak děkuji, že jste operativně umožnili čtenářům se vyjadřovat k jednotlivým materiálům.

Jsou tvůrci Plánských ozvěn amatéři?

Jiří Rangl 19.09.2014
V reakci pana Řeháčka jsem nezaznamenal jediný pádný argument, který by vyvracel jakékoliv hodnocení pana redaktora Jandy. Všiml jsem si však dosti osobních útoků, na které nemá cenu reagovat.
Fakta jsou taková, že kvalita Plánských ozvěn se rapidně zhoršila po odchodu paní Žaludové na mateřskou dovolenou. Grafickou podobu svěřil pan starosta svým rozhodnutím (bez rady města)právě panu Řeháčkovi. Redakční rada připravuje Plánské ozvěny mnoho let a v žádném případě se nejedná o žádné nezkušené amatéry. Doufám, že ani pan Řeháček není amatér. Všichni zainteresovaní jsou dobře placeni občany našeho města.
Musím uvést na pravou míru tvrzení pana Řeháčka, ve kterém mylně uvádí, že noviny tvoří politici a také místostarosta města. Plánské ozvěny připravuje politik, jsou totiž pod přímou kontrolou pana starosty a nikdo bez jeho povolení (včetně místostarosty) nemá možnost se na přípravě jakkoliv podílet. Vše je kontrolováno a střeženo do posledních dnů distribuce do domácností. To mohu potvrdit vlastní zkušeností, když jsem jako místostarosta požádal pana Doubka o zaslání již hotových novin několik dní před jejich distribucí. Nejen, že mi nebylo vyhověno, ale ještě jsem obdržel vyjádření, že rozhodnutí pana starosty zakazuje šíření výtisků před jejich přímou distribucí. To jen pro dokreslení poměrů, které vládnou na radnici. Těžko pomůžete někomu, kdo o pomoc nestojí.