Záleží na každém z nás.

Diskusní téma: Plánský budík II

Odpověď naší čtenářce

Jiří Rangl 04.04.2016
Děkujeme paní Hejnové, že projevuje zájem o Plánský budík a pomáhá nám k jeho vylepšení do budoucna. Před vydáním druhého čísla jsme se domnívali, že jména autorů nejsou až tak důležitá, šlo nám spíše o obsah. Chybami se člověk učí a je vidět, že máme co zlepšovat. V příštím čísle bude vše tak jak má být. Autoři článků jsou však členové spolku Zdravá Planá, kteří jsou veřejně dobře známi.Nakonec naše jména paní Hejnová odhadla dobře a další autoři jsou Pavel Kubec a Rosťa Svoboda. Děkujeme všem čtenářům za zájem a ohlasy. Autoři článků nejsou profesionální novináři a náklady nejsou hrazeny z veřejných rozpočtů. V příštím čísle bude uveřejněn transparentní účet na který nám mohou naši podporovatelé přispět. Děkujeme

ČLÁNEK

PLÁNSKÉ OZVĚNY 07.03.2016
Dobrý den - do redakce Ozvěn přišel článek týkající se Plánského Budíku. Dle "Zásad pro vydávání PO" vás tímto seznamujeme s obsahem tohoto článku a dáváme vám možnost k vyjádření se k tomuto článku, aby oba názory mohly vyjít v jednom vydání PO.
Za RR PO. F. Doubek


Dotaz pro spolek Zdravá Planá
Začátkem roku 2016 mnozí plánští občané našli ve svých schránkách dvojlist s názvem Plánský budík. Dvojlist vydal spolek Zdravá Planá, bez uvedení kontaktní nebo odpovědné osoby.
Ani jeden příspěvek nebyl podepsaný!
Na jednání zastupitelstva 2. března 2016 byl opakovaně vznesen dotaz na členy „Zdravé Plané“ /p. Pobuda, Rangl a Žalud/ - proč nejsou články podepsané a co znamenají jednotlivé iniciály.
Odpověď zněla – to si můžete najít na webových stránkách.
Tam ale nic takového není (hledáno 5. 3.), nehledě na to, že každý takovou možnost nemá.
Bylo by možné, aby alespoň prostřednictvím „Plánských ozvěn“ bylo zveřejněno, kdo nebo co znamená iniciála H, PK, JR, GS, RS ?
Z autorství článků jsou totiž neprávem podezříváni občané se stejnými iniciálami.
M. Hejnová

Druhé vydání Plánského budíku - před registrací

25.01.2016 19:42