Záleží na každém z nás.

Zde zveřejníme odpověď RM.

 

Čekáme na vyjádření...

Podnět Radě města

03.01.2016 00:00

Čerpací stanice kanalizace v lokalitě Nad Hejtmanem

  Při plánování rozvoje lokality Nad Hejtmanem došlo k zásadní chybě v oblasti nakládání s odpadními vodami. Z  nejasných důvodů, zřejmě finančních, prosadila místní samospráva přečerpávací stanici  s nedostatečnou kapacitou(jednání s panem Jahelkou). S rozšiřováním výstavby a napojováním dalších nemovitostí, dochází k přetékání bezpečnostního přepadu splaškové kanalizace přímo do rybníka Hejtman. K tomuto dochází pravidelně, viz foto pořízené po drobném dešti. Provozováním takového zařízení dochází k poškozování životního prostředí.

 Proto podávám podnět k rychlému řešení této situace.