Záleží na každém z nás.

Pořizování videonahrávek ze zasedání ZM
Ze zápisu jednání:
Pan starosta Ing. Jiří Šimánek odpovídá, že sdružení Planá 365 má opravdu ve svém programu
pořizování videonahrávek.Toto sdružení má ve volebním období pořizování videonahrávek,ale
volební program je na 4 roky, nikoliv na rok.
 
Protinávrh ing.Jiřího Šimánka  na pořizování videonahrávek ze zasedání ZM. 
 
ZM/58/2/14        Poměr hlasů: +12/ -3/ Z0 
 
Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí
 n e s c h v a l u j e 
v současné době pořizování záznamu videonahrávek z jednání zastupitelstva. Protinávrh byl přijat, o návrhu se nehlasuje. 

Pořizování videonahrávek ze zasedání zastupitelstva města Plané nad Lužnicí a jejich zveřejňování na webových stránkách města.

14.01.2015 00:29

Rozhodnutí zastupitelů města nejsou pouze výsledkem schválení předložených materiálů, ale také diskuse, která o nich na zasedáních zastupitelstva probíhá a která může některá rozhodnutí významně modifikovat. Proto je žádoucí zachytit také průběh jednání a zejména verbální projevy účastníků, tj. všech zastupitelů a občanů zapojených do diskuse. Videonahrávky mohou sloužit jako kontrolní materiál zápisu ze zasedání zastupitelstva města. Návrh na pořizování videonahrávek byl mj. součástí volebního programu hnutí, které má v současném zastupitelstvu většinu mandátů. 

Na 2. jednání zastupitelstva města dne 17. 12. 2014 jsme navrhli text usnesení:
Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí,
schvaluje pořizování videonahrávek ze všech zastupitelstev města pověřenou osobou a jejich zveřejňování na webových stánkách města https://www.plananl.cz/mesto-a-jeho-sprava/ do 14 dní od zasedání zastupitelstva. Videonahrávky mají zachytit všechny verbální projevy účastníků zasedání zastupitelstva, tj. všech zastupitelů a občanů zapojených do diskuse.

Usnesení nebylo přijato! Škoda.

Diskusná téma: Pořizování videonahrávek ze zasedání zastupitelstva města Plané nad Lužnicí a jejich zveřejňování na webových stránkách města.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.