Záleží na každém z nás.

Pořizování videonahrávek ze zasedání zastupitelstva města

23.03.2016 20:44
Mnoho samospráv pořizovalo a pořizuje audiovizuální
(případně jen zvukové) záznamy jednání zastupitelstva
a zveřejňuje je na webu, protože to přispívá k transparentnosti
jejich rozhodování.
 
Zastupitelé Zdravé Plané předložili na 10. jednání zastupitelstva města dne 2. 3. 2016 (již podruhé)
návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo města Plané nad Lužnicí, schvaluje pořizování videonahrávek ze všech zastupitelstev města pověřenou osobou a jejich zveřejňování na webových stránkách města do 14 dní od zasedání zastupitelstva. Videonahrávky mají zachytit všechny verbální projevy účastníků zasedání zastupitelstva, tj. všech zastupitelů a občanů zapojených do diskuse.
 
Pro přijetí tohoto usnesení hlasovali pouze zastupitelé Zdravé Plané (3) a návrh nebyl přijat.
 
Škoda, návrh se budeme snažit opět prosadit.