Záleží na každém z nás.

Tento návrh nebyl v zastupitelstvu města přijat.

Pro tento návrh hlasovali zastupitelé zvolení za Zdravou Planou.

Pořizování videonahrávek ze zasedání zastupitelstva města

06.03.2017 11:24