Záleží na každém z nás.

Z našeho programu: Postupné dobudování řízené výměny vzduchu (rekuperace) v zateplených objektech mateřské školy a základní školy.

Ing. Martin Pobuda, 41, projektant 

Proč rekuperace?

15.09.2014 20:01

Ve všech zateplených objektech je po výměně oken omezeno přirozené větrání, které se výrazně odráží v kvalitě interiérů - zejména v koncentraci oxidu uhličitého (CO2), koncentraci těkavých látek a prašnosti. Například ve třídách a učebnách škol je větrání převážně zajišťováno okny, která jsou rozmístěna většinou v jedné obvodové stěně a při větrání jimi nedochází k příčnému větrání, ale jen k odvádění teplého vzduchu od radiátorů ven. Vzduch v místnosti je i přes trvale pootevřená okna za chvíli nedýchatelný a teplo utíká okny ven. Větrat ve třídách se musí již od začátku vyučování, a přesto jsou zde již v poledne několikanásobně překračovány limity koncentrace oxidu uhličitého. To má negativní vliv na děti i vyučující, kteří trpí zvýšenou únavou a klesající pozorností. Dlouhodobý pobyt v místnostech s vysokou koncentrací CO2 má negativní dopad na naše zdraví, tedy i našich dětí.

Rekuperace má kromě pozitivního zdravotního hlediska i nezanedbatelný ekonomický efekt: „vracení“ tepla z větraného vzduchu zpět do budovy prostřednictvím výměníku. Zařízení má automatickou řídící jednotku a vzduchové rozvody - jedny pro přívod a druhé pro odvod vzduchu. Zejména ve škole a školce je vhodné rozvody vzduchu nezakrývat a začlenit je do interiéru - i proto, aby i naše děti věděly, že ve škole mají zařízení, které jim zajišťuje čerstvý vzduch a zároveň šetří energii.

Je velmi pozitivní, že se nám podařilo nastartovat projekt rekuperace vzduchu v objektu plánské školky po provedení přístavby a zateplení objektu. Je to další, podle nás nezbytný krok ke zdravému prostředí pro naše nejmenší. Prvotní záměr pořízení větracích jednotek za co nejnižší náklady kvůli požadavku krajského hygienika, spojený s mnoha kompromisy a balancující i na hraně stavebních předpisů, se nám podařilo zastavit a zadat projekt řízeného větrání budovy specializované firmě dle současných standardů v této oblasti. Projekt ve stádiu příprav bychom rádi dotáhli do úspěšného konce. A nejen to: naším cílem je zajistit zdravé prostředí postupně ve všech zateplených objektech - ve škole, v domě s pečovatelskou službou i zdravotním středisku.

Martin Pobuda

Diskusná téma: Proč rekuperace?

cialis india thailand

enhalry 07.05.2021
<a href=https://vsviagrav.com/>viagra

liquid cialis proper dosges Sibadenna

enhalry 14.12.2020
Propecia Samples Emunny <a href=https://bansocialism.com/>cialis buy online</a> Graftorara Toronto Drug Store Online