Záleží na každém z nás.

Proces přípravy strategického plánu - víte o něm něco?

06.02.2015 20:11

Článek zaslaný ke zveřejnění v Plánských ozvěnách.

Přípravu strategického plánu města provázejí zásadní nedostatky. Vycházejí ze svérázného pochopení tohoto procesu, který je pro starostu města pouze "nezbytným předpokladem pro žádání o dotace v novém dotačním období 2014-2020". Jelikož jde o program rozvoje obce, který je v kompetenci zastupitelstva města, i rozhodnutí o jeho zadání mělo být schváleno zastupitelstvem. O jeho zadání však rozhodla rada města a s touto chybou se bude muset vypořádat.

   Formulování strategického plánu rozvoje města se má, mimo jiné, vyznačovat širokou mírou zapojení veřejnosti. Dotazník, který nám byl předložen, sloužil k průzkumu veřejného mínění, na jehož základě by se mělo debatovat o potřebách jak široké veřejnosti, tak podnikatelů v našem městě. Otázkou je, zda nám bylo srozumitelně vysvětleno, proč je důležité, abychom se tímto dotazníkem zabývali, a zda byly otázky dobře formulovány. Občan, který ne příliš zdařilý dotazník na webu vyplnil, následně našel na webových stránkách města prázdné místo s označením "žádný dokument". V únorovém číslu Plánských ozvěn jsme se sice dozvěděli, že „informací není nikdy dost“, ale ani zpráva o vyhodnocení dotazníku ani pozvání na diskusi o strategickém plánu se tam nějak nevešla. Starosta se sice o plánované diskusi zmínil na zastupitelstvu města, ale protože si zatím nepřeje elektronické, na webu všem dostupné záznamy ze schůzí zastupitelstva, těžko očekávat větší ohlas veřejnosti. Radou města byla jmenována pracovní skupina pro strategický plán, ale jedná se o zatím neznámé sdružení, které v tomto důležitém procesu prozatím reprezentuje názory nás všech. Podotýkám, že strategický plán není dokumentem na jedno volební období a jeho vypracování v hodnotě 175 tis. Kč rozhodně není levná záležitost. Strategický plán je třeba chápat jako dohodu o dalším rozvoji města, nalezení společného programu, který chceme ve vzájemné spolupráci postupně uskutečňovat. A předpokládám, že o to by mělo jít nám všem.

Jiří Rangl