Záleží na každém z nás.

Špatná zpráva pro ty co poctivě třídí odpad

09.01.2021 12:13

Na prosincovém jednání zastupitelstva města bylo schváleno 40% navýšení plateb za odpad. Hlavní argumenty pro tak rázný krok rady města byl neustálý růst cen na trhu s odpady a mnohaleté nezvyšování těchto poplatků. Naši radní, s podporou svých deseti zastupitelů, přistoupili k tomu nejméně složitému řešení, zvýšení příjmů přímo z kapes občanů města. Přitom o problému se zvyšováním nákladů na odpadovém účtu a o přípravě legislativní změny se vědělo již mnoho let. Tedy bylo dostatek času se na tuto situaci připravit, intenzivněji se jí zabývat a investovat do této oblasti větší finanční prostředky. Je pravda, že se o to snažil bývalý místostarosta Vyhnal, ale jím připravovaný projekt, který měl zajistit svážení vytříděného odpadu přímo z domácností, se neslučoval s vizí starosty, výsledek tohoto politického souboje je všeobecně známý. Finanční prostředky naše město má, dokonce je naši radní investují do nemovitostí. Bohužel se ukazuje, že s pořízenými nemovitostmi pak nevědí co dělat. Pro příklad mohu uvést bažantnici u turoveckého lesa, nebo novější nákup zchátralého mlýna, kde nyní uvažují o krytém bazénu! Ale to se oddaluji od tématu, zpátky k odpadům.

Jediná cesta jak snížit náklady za odpady, je zlepšení systému třídění a využití vytříděného odpadu včetně bio-odpadu, ten tvoří až 42% směsného odpadu. Je třeba podpořit takový systém, který motivuje i občany, kteří nejsou v současné době ochotni třídit a netrestat ty, kteří již poctivě třídí. V tom byl veliký potenciál nové vyhlášky o odpadech, která mohla spravedlivý systém implementovat.  Pro to ale musí město vytvořit podmínky, které třídění ještě více usnadní a vytvoří přirozený systém odpadových návyků. Jedná se o změnu návyků lidí, které není lehké měnit, tomu rozumím, ale rezignovat na potřebnou změnu není správné a v důsledku nakonec nákladnější pro obyvatele našeho města. Zastupitelé Zdravé Plané pro návrh nové vyhlášky nehlasovali z výše uvedených důvodů. Dlouhodobě navrhujeme zlepšení systému odpadového hospodářství a podpořili bychom svážení vytříděného odpadu přímo z domácností, včetně bio odpadu. Zajištění komunitního kompostování v sídlišti. Finanční zvýhodnění občanů, kteří třídí. Investování do vlastního městského kompostu. Pokud by se podařilo tímto způsobem snížit vznik směsného odpadu, pak by se naše nádoby na směsný odpad mohly vyvážet méně často, tedy s nižšími náklady.

Jiří Rangl, zastupitel Zdravá Planá

Tento článek byl zaslán ke zveřejnění v Plánských ozvěnách.