Záleží na každém z nás.

Jiří Rangl, zastupitel města

Tiskový zákon po Plánsku - cenzura v Plánských ozvěnách

28.10.2014 22:25

Tiskový zákon po Plánsku

28. 10. 2014| autor: Jiří Rangl

Město vydává ze společného městského rozpočtu Plánské ozvěny (PO), spravuje městský web, tedy hlavní informační zdroje o dění ve městě. PO mají svou redakční radu a pravidla pro jejich vydávání usměrňuje tiskový zákon. Jedním z pravidel tohoto zákona je i povinnost vydavatele poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názor členů zastupitelstva. Takový je rámec, skutečnost je ale u nás zcela jinde.

Zákon č. 46/2000 Sb., § 4a Sdělení v periodickém tisku územního samosprávného celku

Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.

Jménem nově zvolených zastupitelů za SNK Zdravá Planá jsem požádal redakční radu o uveřejnění poděkování voličům, které nám bylo odepřeno.

Zveřejňujeme korespondenci týkající se naší žádosti:

13. 10. 2014 od Jiřího Rangla:

Dobrý den,

v příloze je poděkování voličům od Zdravé Plané. Prosím o zveřejnění.

S pozdravem

Jiří Rangl

Vážení občané,

jménem kandidátů Zdravé Plané vám děkuji za podporu a za důvěru, kterou jsme od vás získali. V zastupitelstvu města budeme prosazovat náš volební program s mandátem tří zastupitelů. Gratuluji vítězi voleb a přeji všem nově zvoleným zastupitelům hodně sil ke správnému rozhodování.

15. 10. 2014 od paní Vyhnalové:

Dobrý den,

potvrzujeme přijetí, ale nebudeme žádné straně ani hnutí uveřejňovat tato poděkování voličům.

Děkujeme za pochopení. V. Vyhnalová, RR

16. 10. 2014 od Jiřího Rangla: 

Vážená paní Vyhnalová, redakční rado,

krátké poděkování voličům, gratulace vítězům voleb i novým zastupitelům je slušnost. Naprosto nechápu vaše rozhodnutí. Zdravá Planá disponuje v nově zvoleném zastupitelstvu města třemi mandáty a má právo na poskytnutí přiměřeného prostoru v periodickém tisku (tiskový zákon §4a). Opět vás žádám o uveřejnění tohoto sdělení, v opačném případě budu nucen postupovat dle zákona.

S pozdravem

Jiří Rangl

16. 10. 2014 od paní Vyhnalové:

Dobrý den,

poděkování voličům bude samozřejmě součástí informací o výsledku komunálních voleb, tiskový zákon hovoří o přiměřeném prostoru v tisku pro členy zastupitelstva města, viz:

Sdělení v periodickém tisku územního samosprávného celku

Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.

Váš článek vyzněl jako poděkování lídra hnutí, proto jsme  se v redakční radě rozhodli, že ho nebudeme zveřejňovat, stejně jako poděkování ostatních lídrů.

Myslím, že je to korektní a není třeba používat v závěru Vašeho článku nátlakové formulace.

Děkuji za pochopení. V. Vyhnalová, PO

16. 10. 2014 od Jiřího Rangla:

Dobrý den,

ve Vaší odpovědi citujete  tiskový zákon, ale neřídíte se jím. Jako lídr Zdravé Plané jsem byl zvolen zastupitelem a vyjadřuji názory členů zastupitelstva zvolených za toto sdružení. Pokud potřebujete vyjádření pana Žaluda a pana Pobudy, mohu vám je zajistit. Nepřeji si, aby za nás hovořil někdo jiný, a doufám, že to pochopíte. Vaše rozhodnutí vnímám jako cenzuru a tak s ním budu nakládat. V mém emailu jsem nepoužíval žádné nátlakové formulace, pouze jsem vás upozornil, že budu tento problém řešit s příslušným odborem Krajského úřadu oficiálně.

S pozdravem

Jiří Rangl

Nezveřejněním daného článku porušila redakční rada tiskový zákon, a to ukázkovým provedením předběžné cenzury v periodiku vydávaného z veřejných prostředků.

Pan starosta drží městský informační kanál hrazený z našich společných peněz pevně ve svých rukou a dává jasně najevo, čí hlas smí být slyšet.

Informace v periodickém tisku samostatného správního celku mají být objektivní a vyvážené. Plánské ozvěny splňují všechny indikátory nízké objektivity:

•Poškozující forma příspěvku (nápravné komentáře, podřadné místo alternativního sdělení).

•Periodikum je stylizováno „apoliticky“, tj. vylučuje polemiku, zvyšuje jednostrannost

•Vysoký počet fotografií starosty (hejtmana, primátora)

 

Zdravá Planá se nenechá umlčet a bude postupovat dle tiskového zákona, který nabízí opravné prostředky.

 

Diskusná téma: Tiskový zákon po Plánsku

Historie se opakuje

Misan0806 06.07.2024
Myslím, že by stačilo vyměnit datum. Tohle si musím uložit. :-)

cialis alcohol interaction

enhalry 08.05.2021
<a href=https://ponlinecialisk.com/>best site to buy cialis online

fruit flavored tadalafil Sibadenna

enhalry 15.12.2020
Levitra 10mg Emunny <a href=https://bansocialism.com/>cialis</a> Graftorara Take Klonopin With Cephalexin