Záleží na každém z nás.

Vynakládané prostředky opravňují občany i členy zastupitelstva (zejména opoziční) požadovat od radničních novin také zpětnou vazbu.

Komentář z webu Otevřená společnost - Jak tvořit dobrá radniční periodika:

 Vydávání periodika za veřejné prostředky a s veřejnou autoritou není jen jednostranný vztah předávání lichotivých či nepolemických informací občanům. Vynakládané prostředky a využití autority radnice (tedy veřejného úřadu) opravňují občany i členy zastupitelstva (zejména opoziční) požadovat od radničních novin také zpětnou vazbu: možnost dozvídat se i odpovědi na otázky, které by si sami představitelé radnice nepoložili, přiměřenou možnost jim tyto otázky aktivně klást a také přiměřenou možnost předkládat ostatním občanům alternativní zprávy, názory a komentáře.

Žádné odpovědi jsme se nedočkali, vedení města nereaguje.

Transparentnost znamená otevřenost

31.01.2015 16:17

článek zveřejněný v Plánských ozvěnách 1/2015

Transparentnost znamená otevřenost

V dnešní době elektronických médií je velmi jednoduché zveřejňovat v podstatě jakékoli dokumenty. Jiná věc je vůle k takovému odkrývání karet. V povolebním úvodníku jsme se dozvěděli, jaké karty jsou rozdány (někdo má esa, jiný osmičky a devítky). Bohužel, povolební jednání vítězné strany nenasvědčuje nic o ochotě dále cokoliv odkrývat. Současná koalice se rozhodla, že bude kontrolovat sama sebe, když do kontrolních orgánů - finančního a kontrolního výboru - zvolila většinu ze svých řad. Povolební rozložení sil však takové poměry umožňuje a jediná možnost, jak ponechat opozici kontrolu, která jí podle mého názoru náleží, by byla dobrá vůle a ochota současné koalice nechat se kontrolovat. K tomu bohužel nedošlo a ani poslední kroky nesvědčí o otevřenosti vůči občanům města. Některá první usnesení nové rady města nejsou příliš srozumitelná a úplná. Dozvíme se z nich, že rada města jmenuje pracovní tým, který má zřejmě spolupracovat na strategickém plánu města, ale jeho složení nemá být veřejné. Členové komisí města, nově schválení radou, jsou také utajeni. Větší problém spatřuji v nezveřejňování informací o investičních akcích. Uvedu pouze jeden příklad: nejvyšší plánovanou investici v historii Plané nad Lužnicí. Dozvěděl se někdo, jak by měla vypadat přestavba Sokolovny? Jak by mohl, když upravený projekt nikdo veřejnosti nepředstavil. Kdo ví, že rada města odsouhlasila novou soutěž pro výběr zhotovitele stavby a že přestavba má stát skoro 45,5 miliónů korun? Rozpočet města na příští rok jako by tento fakt úplně ignoroval; o plánovaném úvěru ani slovo - zřejmě bude zdarma. Ještě do konce roku 2014 (!) má být vybrána firma, která by měla přestavbu realizovat do konce roku 2015. Alarmující je, že projektovou dokumentaci po úpravách projektantem nikdo řádně nezkontroloval, ani cena těchto úprav není známa. Návrh Zdravé Plané na předložení upraveného projektu do stavební komise byl radou města odmítnut a zadávací dokumentace byla schválena bez jakékoliv kontroly - jak projektu, tak samotné zadávací dokumentace . Při jednání rady města neproběhla diskuse věnovaná zadávací dokumentaci, která mimo jiné obsahovala závazný návrh smlouvy o dílo. Veřejná zakázka na projekt" Stavební úpravy a přístavba sokolovny Planá nad Lužnicí" byla schválena dne 6. 10. 2014 na jednání 100. rady města. Usnesení bylo schváleno třemi hlasy z pěti. Jak je možné, že se tak významná investice nedostala ani do výčtu usnesení v Plánských ozvěnách, kde se mj. dozvíme i to, kdo zapůjčil várnici a kdo vařil čaj na kulturní akci. Jedná se o nedopatření nebo záměr?  Faktem je, že o transparentním a otevřeném vedení města nemůže být ani řeč.

Jiří Rangl, zastupitel města

 

Diskusná téma: Transparentnost znamená otevřenost

what is cialis 10 mg

Diguenent 16.08.2021
<a href=https://cialiswwshop.com/>cialis prescription</a>

cialis makers

Diguenent 28.07.2021
<a href=https://cialiswwshop.com/>cialis without a doctor's prescription</a>

cialis soft tabs 50mg pills

Diguenent 06.07.2021
<a href=https://vslasixv.com/>no script lasix</a>

where to purchase cialis is singapore

Diguenent 21.06.2021
<a href=https://vsamoxilv.com>

cialis no rx

Diguenent 06.06.2021
<a href=https://vscialisv.com/>cialis tablets for sale