Záleží na každém z nás.

Zde budeme postupně zveřejňovat naše videa, která konkretizují náš volební program.

 Přiblíží Vám naše plány a postoje pro různé oblasi života v našem městě.

Co se plánuje na Ostrově a co navrhuje Zdravá Planá.

 • Chceme zachovat zámecký park na Strkově i ostrov tak jak jsou, bez betonových staveb.
 
 
 
 

 

 

 V tomto videu je rozhovor na téma městská policie.

Z našeho programu:

 • Současné provozování městské policie je nefunkční a nedochází k naplňování jejího poslání: např. potřebná prevence jako je hlídkování v noci, v problematických místech, řešení ekologických problémů atd.
 • Jsme pro celkovou změnu koncepce fungování městské policie.

 

 

Naší prioritou bude bezpečný pohyb po městě. Sem patří dobudování a oprava dopravní infrastruktury. Každá investice by měla být provedena řádně, aby nedopadla jako právě komunikace Na Černé. 

V našem volebním programu prosazujeme rekonstrukci celé místní komunikace v ulici Nad Hejtmanem.

 

 

 

V tomto videu se dozvíte jak se díváme na projekt Zelené vrchy.

Náš volební program: 

 • Nepodporujeme neuváženou investici do projektu Zelené vrchy.

 

Podívejte se jak nás web města Planá nad Lužnicí informuje v současné době.

Náš program v oblasti transparentnosti:

 • Větší zapojení občanů do rozhodovacích procesů, organizování pravidelných setkávání s občany. Zveřejňování všech záměrů a připravených projektů včas, jejich snadná dostupnost na webových stránkách města.
 • Zveřejňování video záznamů jednání zastupitelstva města na webových stránkách města.
 • Do rozhodovacích procesů v obci chceme zapojit odborníky - více využívat poradní komise.
 • Zveřejňování všech uzavřených smluv a objednávek.

V tomto videu se seznámíte se studií stavby amfiteátru v zámeckém parku

Náš program v oblasti územního rozvoje a ochrany krajinného rázu

 • Chceme zachovat zámecký park na Strkově i ostrov tak jak jsou, bez betonových staveb.
 • Nepodporujeme neuváženou investici do projektu Zelené vrchy.
 • Podporujeme výstavbu cyklistických stezek.
 • Nechceme dále ničit charakter Plané dalšími obřími halami.
              Podívejte se na studii sami zde Strkov amfiteatr.pdf (14597964)

Jak se žije v ulici ČSLA. Seznamte se s naší prioritou č.1! Vybudování chodníku od Normy k mostu.

Fungující doprava a bezpečnost chodců

 • Zklidnění problematických míst napojením na dopravní radary – Strkovská ulice, Soukenická ulice a jinde.
 • Chceme řešit zlepšení dopravní obslužnosti okrajových částí města.
 • Dobudování dopravní infrastruktury: chodník v ulici ČSLA (od mostu k Normě, rychle i bez dotace), komunikace na Svitu, v Chýnovské ulici, Průmyslové ulici, dokončení Bydžovské ulice, Nad Hejtmanem (oprava žulové dlažby), sídliště Nad Hejtmanem a nové lokality. S majitelem komunikace budeme řešit opravu povrchu mostu a vozovku směrem na Ústrašice. Opravy dlouhodobě zanedbávaných komunikací a chodníků.

 

V tomto videu se dozvíte jak bychom řešili rekonstrukci podchodu (Za rybníkem) pod tratí.