Záleží na každém z nás.

Článek do lednových Plánských ozvěn

18.01.2017 01:15

Rozbuška v Plané nebo běžné „politické půtky“?

Na posledním jednání zastupitelstva města se projednávala kontrolní zpráva finančního výboru. Finanční výbor ve své zprávě pro zastupitele města konstatoval závažné pochybení v hospodaření města. V týdeníku Táborsko byla tato zpráva označena jako „rozbuška“ a „spuštěná lavina“. V následném čísle Plánských ozvěn jsme se ale nic bližšího nedozvěděli, a to ani ve výčtu usnesení přijatých zastupiteli. V článku o schváleném rozpočtu města hovoří pan starosta o zodpovědném řízení financí. Bohužel, kontrolní zpráva finančního výboru zodpovědnost nepotvrzuje, není však k dispozici na webových stránkách města Planá nad Lužnicí a tak je těžké si udělat svůj vlastní úsudek. Nevím, zda je to úmysl nebo jen nedbalost. Nicméně pokud má někdo zájem se s tímto zjištěním seznámit, může tak učinit na webových stránkách: www.zdrava-plana.cz.

Článek o schváleném rozpočtu v předchozích Plánských ozvěnách nás pro jistotu dvakrát informuje o tom, že rozpočet je kompromisem mezi potřebami a zdroji. Obě tyto veličiny jsou však proměnné, takže těžko lze lidem, kteří preferují jiné priority než většina zastupitelů, podsouvat sobecký pohled. Tři zastupitelé, kteří pro letošní rozpočet nehlasovali, přednesli svým - po výtce mlčícím - kolegům za hnutí Planá 365 konkrétní návrhy potřebných staveb, které jsou dlouhodobě přehlíženy, jako třeba chodníky a veřejné osvětlení a upozornili na převáděné desetimilionové přebytky z neuskutečněných loňských investic. Že pokusy o otevření seriózní diskuse na zastupitelstvu někteří lidé označují za popichování, vzájemné napadání nebo běžné politické půtky, je spíše výsledkem jejich slovní kreativity než zdravého pohledu na konstruktivní kritiku. Kéž mají letos dost času na to, aby si ve všem udělali pořádek.

Vše dobré v roce 2017 přeje čtenářům Plánských ozvěn Jiří Rangl, zastupitel města.