Záleží na každém z nás.

Archiv článků

Vážení spoluobčané, téměř čtyři roky ovlivňuje sdružení Zdravá Planá život v Plané nad Lužnicí z čela radnice. Vždy jsme prosazovali maximální transparentnost, slušnost a politiku zdravého města s příjemným životním prostředím. Pracujeme stále se stejným nasazením jako při našem...
Na trhu s komoditami se v posledních letech pohybuje několik firem, které se účastní elektronické aukce. Představíme vám obvyklá pravidla, která platí pro zapojení občanů do aukčního nákupu elektřiny či zemního plynu. Firmě, která na aukci soutěží, občané doručí kopii smlouvy...

Proč rekuperace?

15.09.2014 20:01
Ve všech zateplených objektech je po výměně oken omezeno přirozené větrání, které se výrazně odráží v kvalitě interiérů - zejména v koncentraci oxidu uhličitého (CO2), koncentraci těkavých látek a prašnosti. Například ve třídách a učebnách škol je větrání převážně zajišťováno okny,...

Za kulturou na Štvanici

15.09.2014 19:58
Po zveřejnění článku o amfiteátru na ostrově v Plané bylo z reakcí spoluobčanů jasné, že je toto téma aktuální, nezaznamenal jsem žádné reakce typu „to mě nezajímá“. Převážná většina ohlasů, které se mi donesly přímo, byly jednoznačně proti stavbě. Ty opačně polarizované byly přednesené...
Již počátkem tohoto roku prošel ve sněmovně prvním čtením zákon o registru smluv. Jeho podoba je však stále nejasná. Proč je to tak ožehavé téma? Základní myšlenka je jednoduchá: Bude platit jen taková veřejná - i obecní - smlouva, která bude zveřejněna v centrálním online registru smluv...
Jakožto profesionální redaktor jsem byl osloven, abych se vyjádřil k obsahové i grafické podobě Plánských ozvěn. Na úvod je nutné zmínit, že městské noviny jsou dosti odlišné od těch klasických, nicméně určitá pravidla by měla v zájmu čtenářů platit i pro ně. Bohužel v posledních...
   
Záznamy: 31 - 37 ze 37
<< 1 | 2 | 3 | 4