Záleží na každém z nás.

Archiv článků

Článek zaslaný ke zveřejnění v Plánských ozvěnách. Přípravu strategického plánu města provázejí zásadní nedostatky. Vycházejí ze svérázného pochopení tohoto procesu, který je pro starostu města pouze "nezbytným předpokladem pro žádání o dotace v novém dotačním období 2014-2020". Jelikož jde o...
článek zveřejněný v Plánských ozvěnách 1/2015 Transparentnost znamená otevřenost V dnešní době elektronických médií je velmi jednoduché zveřejňovat v podstatě jakékoli dokumenty. Jiná věc je vůle k takovému odkrývání karet. V povolebním úvodníku jsme se dozvěděli, jaké karty jsou rozdány (někdo má...
Velice často chodím na autobusovou zastávku Masokombinát točna a vidím špatný stav této zastávky. Nový přístřešek bez bočních krytů  ochrání možná před sluníčkem, ale před deštěm ne, to je má osobní zkušenost. Některé další autobusové  zastávky na silnici Průmyslová jsou také ve špatném...
Rozhodnutí zastupitelů města nejsou pouze výsledkem schválení předložených materiálů, ale také diskuse, která o nich na zasedáních zastupitelstva probíhá a která může některá rozhodnutí významně modifikovat. Proto je žádoucí zachytit také průběh jednání a zejména verbální projevy účastníků, tj....
Zastupitelé Zdravé Plané podali na 2. jednání zastupitelstva města dne 17. 12. 2014 návrh na uveřejňování smluv, objednávek a faktur na  Portále veřejné správy ve znění: Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí, schvaluje zveřejňování smluv, objednávek a faktur na Portále veřejné správy...
Autor/ Zdeněk Žalud Návrh na zveřejňování smluv města – služba občanům Město převzalo do majetku most přes dálnici D3 a bude muset o něj pečovat. Stalo se tak na základě smlouvy mezi Městem Planá nad Lužnicí a Ředitelstvím silnic a dálnic z roku 2006. Členové rady města o tom neměli ani...
Transparentnost označuje v politice požadavek na průhledné a veřejně přístupné jednání. Průhledné čili transparentní je pro pohled to, co nezakrývá. Mít smlouvy jen tištěné v šanonech a archivech, nepřehledně na různých místech, tedy špatně dostupné, nezálohované apod., to by byl přístup...
Jiří Rangl, Nad Hejtmanem 21, 391 11 Planá nad...
Tiskový zákon po Plánsku 28. 10. 2014| autor: Jiří Rangl Město vydává ze společného městského rozpočtu Plánské ozvěny (PO), spravuje městský web, tedy hlavní informační zdroje o dění ve městě. PO mají svou redakční radu a pravidla pro jejich vydávání usměrňuje tiskový zákon. Jedním z pravidel...

Důvěřuj, ale prověřuj

03.10.2014 20:54
                Zanedlouho budeme vybírat nové zastupitele, aby rozhodovali o záležitostech našeho města. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud se má tato práce dělat zodpovědně, vyžaduje osobní angažovanost, neustálé...
Záznamy: 21 - 30 ze 37
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>